Vùng đất Ba Lan

Vùng đất Ba Lan

The Land

Nội dung phim Vùng đất Ba Lan

Những người Ba Lan thuộc nhiều thành phần khác nhau gặp những việc tưởng như đời thường nhưng lại thành công trong việc thúc đẩy họ vượt giới hạn.

Trailer phim Vùng đất Ba Lan:

trailers