Vũ trụ hoạt động như thế nào (Phần 10)

Vũ trụ hoạt động như thế nào (Phần 10)

How the Universe Works (Season 10)

Nội dung phim Vũ trụ hoạt động như thế nào (Phần 10)

Hướng dẫn dành cho người dùng về vũ trụ, từ vụ nổ Big Bang đến các thiên hà, ngôi sao, hành tinh và mặt trăng: tất cả đến từ đâu và làm thế nào mà tất cả lại khớp với nhau? .

Trailer phim Vũ trụ hoạt động như thế nào (Phần 10):

trailers