Ưu tú - Truyện ngắn: Omar Ander Alexis

Ưu tú - Truyện ngắn: Omar Ander Alexis

Elite Short Stories: Omar Ander Alexis

Nội dung phim Ưu tú - Truyện ngắn: Omar Ander Alexis

Khi bệnh tình thuyên giảm, Ander bắt đầu dành mùa hè để giúp Alexis, người hóa trị cùng anh, trải qua đợt điều trị.

Trailer phim Ưu tú - Truyện ngắn: Omar Ander Alexis:

trailers