Trường Mcfarland, Hoa Kỳ

Trường Mcfarland, Hoa Kỳ

McFarland, USA

Nội dung phim Trường Mcfarland, Hoa Kỳ

Một huấn luyện viên điền kinh tại một thị trấn nhỏ ở California biến một đội vận động viên thành những ứng cử viên vô địch.