Trong lòng đất

Trong lòng đất

In the Earth

Nội dung phim Trong lòng đất

Hành trình đi bộ xuyên rừng của một nhà khoa học đất để tìm người đồng nghiệp mất tích bỗng trở nên đáng sợ khi anh phát hiện ra mặt tối không ngờ tới của Mẹ thiên nhiên.