The Good, the Bart, and the Loki

The Good, the Bart, and the Loki

The Good, the Bart, and the Loki

Nội dung phim The Good, the Bart, and the Loki

Loki tham gia lực lượng với Bart Simpson để chiến đấu chống lại những đối thủ khó khăn nhất của mình ở Springfield sau khi anh ta bị trục xuất khỏi ASGARD một lần nữa.

Trailer phim The Good, the Bart, and the Loki:

trailers