Thầy dạy thay

Thầy dạy thay

The Substitute

Nội dung phim Thầy dạy thay

Một giáo sư văn học đầy tri thức trở lại quê hương để giảng dạy ở trường trung học, đối mặt với quá khứ, cha mình và hiện thực ở cộng đồng nơi anh sống.