Thanh Gươm Diệt Quỷ: phần Quyết chiến Kỹ viện trấn

Thanh Gươm Diệt Quỷ: phần Quyết chiến Kỹ viện trấn

鬼滅の刃 遊郭編 特別編集版

Nội dung phim Thanh Gươm Diệt Quỷ: phần Quyết chiến Kỹ viện trấn

Trước khi phát sóng "Làng rèn kiếm", chúng tôi quyết định phát sóng phiên bản đặc biệt của "Thanh Gươm Diệt Quỷ: phần Quyết chiến Kỹ viện trấn"! Tanjiro và nhóm của anh gặp Zenitsu, Inosuke ở khu đèn đỏ và nhận nhiệm vụ mới