Thám Hiểm Rừng Xanh

Thám Hiểm Rừng Xanh

Jungle Cruise

Nội dung phim Thám Hiểm Rừng Xanh

Dựa trên chuyến đi của Công viên chủ đề của Disneyland, nơi một chiếc thuyền nhỏ của Disneyland đưa một nhóm du khách qua một khu rừng rậm chứa đầy động vật và loài bò sát nguy hiểm nhưng với một yếu tố siêu nhiên.

Trailer phim Thám Hiểm Rừng Xanh:

trailers