Sứ Mệnh Của Apollo

Sứ Mệnh Của Apollo

Mission Control: The Unsung Heroes Of Apollo

Nội dung phim Sứ Mệnh Của Apollo

Phim Sứ Mệnh Của Apollo - Mission Control: The Unsung Heroes Of Apollo 2017: Bộ phim tài liệu kể về quá trình đưa con người lên Mặt Trăng trong Sứ Mệnh Của Apollo.