Sophie: Án mạng tại West Cork

Sophie: Án mạng tại West Cork

Sophie: A Murder in West Cork

Nội dung phim Sophie: Án mạng tại West Cork

Vụ giết người chấn động ở nông thôn Ai-len khơi mào một hành trình đi tìm công lý ngày càng phức tạp, xuyên quốc gia và kéo dài hàng thập kỷ.

Trailer phim Sophie: Án mạng tại West Cork:

trailers