Phi Vụ Rửa Tiền

Phi Vụ Rửa Tiền

The Drop

Nội dung phim Phi Vụ Rửa Tiền

Một người pha chế làm việc dưới người anh em họ của mình cho một tập đoàn tội phạm có liên quan đến một vụ cướp mang lại hầu hết những người mà anh ta biết dưới máy quét.