Nhóc trùm: Trở lại trong nôi (Phần 2)

Nhóc trùm: Trở lại trong nôi (Phần 2)

The Boss Baby: Back in the Crib (Season 2)

Nội dung phim Nhóc trùm: Trở lại trong nôi (Phần 2)

Sau khi rời Tập Đoàn Nhóc Tì, Nhóc Trùm và Tina thành lập công ty khởi nghiệp non trẻ để chiếm lĩnh một thị trường chưa được khai thác: những em bé "khó chiều" và khó thương nhất.