Nhóc Cần Sa

Nhóc Cần Sa

Kid Cannabis

Nội dung phim Nhóc Cần Sa

Một học sinh trung học mười tám tuổi bỏ học và người bạn hai mươi bảy tuổi của anh ta bắt đầu buôn bán cần sa qua biên giới Canada để kiếm tiền và cuộc sống của họ đã thay đổi mãi mãi.