Lính thủy đánh bộ 3: Cuộc vây hãm

Lính thủy đánh bộ 3: Cuộc vây hãm

Jarhead 3: The Siege

Nội dung phim Lính thủy đánh bộ 3: Cuộc vây hãm

Đại sứ quán Hoa Kỳ bị tấn công, đội lính thủy đang bảo vệ đại sứ quán rơi vào thế bất ngờ và bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt để bảo vệ tính mạng thường dân.