Khu rừng bi thảm

Khu rừng bi thảm

Tragic Jungle

Nội dung phim Khu rừng bi thảm

Để thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, một phụ nữ trốn vào sâu trong rừng rậm của người Maya – nơi thiên nhiên hoang dã hợp nhất giữa yếu tố siêu nhiên và con người.

Trailer phim Khu rừng bi thảm:

trailers