Kế Hoạch Bảo Vệ Công Chúa

Kế Hoạch Bảo Vệ Công Chúa

Princess Protection Program

Nội dung phim Kế Hoạch Bảo Vệ Công Chúa

Khi quốc gia của cô bị xâm lược, một công chúa trẻ được đưa vào Chương trình Bảo vệ Công chúa. Cô được chuyển đến Louisiana, nơi cô ở với một đặc vụ bí mật và cô con gái tomboy của anh ta, đồng thời phải học cách cư xử như một thiếu niên bình thường.