IRL - In Real Love

IRL - In Real Love

IRL - In Real Love

Nội dung phim IRL - In Real Love

Đang kiếm tìm tình yêu, bốn người độc thân xoay xở với những thăng trầm của hành trình này qua các kết nối ngoài đời thật và trên mạng. Nhưng họ sẽ chọn tình ảo hay tình thật?