Giờ Phút Sinh Tử

Giờ Phút Sinh Tử

The Angriest Man in Brooklyn

Nội dung phim Giờ Phút Sinh Tử

Sau khi biết rằng chứng phình động mạch não sẽ giết chết mình trong khoảng 90 phút nữa, một người đàn ông luôn bất hạnh đấu tranh để chấp nhận số phận của mình và chuộc lỗi với những người mà anh ta từng làm tổn thương.