Đồng hành: Cùng vượt qua sang chấn

Đồng hành: Cùng vượt qua sang chấn

Procession

Nội dung phim Đồng hành: Cùng vượt qua sang chấn

Bị các giáo sĩ Công giáo lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, sáu người đàn ông tạm coi nhau như gia đình và tìm được sức mạnh khi làm phim dựa trên sang chấn của họ.

Trailer phim Đồng hành: Cùng vượt qua sang chấn:

trailers