Đòn Trừng Phạt Rampage

Đòn Trừng Phạt Rampage

Rampage: Capital Punishment

Nội dung phim Đòn Trừng Phạt Rampage

Một người đàn ông tiếp quản một đài truyền hình và bắt giữ một số con tin như một nền tảng chính trị để thức tỉnh nhân loại, thay vì tiền.