Đơn giản màu da đen

Đơn giản màu da đen

Simply Black

Nội dung phim Đơn giản màu da đen

Trong khi tổ chức một cuộc tuần hành, Jean-Pascal Zadi khám phá nạn phân biệt chủng tộc và danh tính của bản thân – một người Pháp da đen – qua lăng kính châm biếm.

Trailer phim Đơn giản màu da đen:

trailers