Django & Django

Django & Django

Django & Django

Nội dung phim Django & Django

Qua những cuộc phỏng vấn với các nhà làm phim Quentin Tarantino và Ruggero Deodato, bộ phim tài liệu này khám phá di sản phim Cao bồi Ý của Sergio Corbucci.

Trailer phim Django & Django:

trailers