Đàn Ông, Phụ Nữ Trẻ Em

Đàn Ông, Phụ Nữ Trẻ Em

Men, Women & Children

Nội dung phim Đàn Ông, Phụ Nữ Trẻ Em

Theo dõi câu chuyện của một nhóm thanh thiếu niên trung học và cha mẹ của họ khi họ cố gắng điều hướng theo nhiều cách mà internet đã thay đổi các mối quan hệ, giao tiếp, hình ảnh bản thân và đời sống tình cảm của họ.