Chiếc Túi Nguy Hiểm

Chiếc Túi Nguy Hiểm

The Bag Man

Nội dung phim Chiếc Túi Nguy Hiểm

Một tên tội phạm đợi ông chủ của mình trong một nhà nghỉ tồi tàn sau khi giết nhiều người đàn ông để cướp một chiếc túi.