Chạy Về Hướng Mặt Trời

Chạy Về Hướng Mặt Trời

The Sunchaser

Nội dung phim Chạy Về Hướng Mặt Trời

Một phạm nhân trẻ mang nửa dòng máu Navajo sắp chết vì bệnh ung thư buộc một bác sĩ yuppie phải đưa anh ta đến một hồ nước chữa bệnh bằng phép thuật.