Cảnh sát Mexico

Cảnh sát Mexico

A Cop Movie

Nội dung phim Cảnh sát Mexico

Phim tài liệu này nằm ngay trên ranh giới giữa thực tế và hư cấu, đi sâu vào sự tha hóa trong ngành cảnh sát Mexico qua trải nghiệm của hai sĩ quan.

Trailer phim Cảnh sát Mexico:

trailers