Bước Chân Lạc Lối

Bước Chân Lạc Lối

On the Wrong Track

Nội dung phim Bước Chân Lạc Lối

Nhìn vào hai anh em, những người có sự nghiệp liều lĩnh với tư cách là thành viên băng đảng tạo ra xung đột với bạn bè, gia đình, cảnh sát, trường học và cuộc sống của họ.