Biệt Đội Công Lý

Biệt Đội Công Lý

Cyborg 009: Call of Justice I

Nội dung phim Biệt Đội Công Lý

chuyện phim là cuộc đấu tranh giữa Joe Shimamura cùng các cyborg khác với Bresudo, một nhóm người có năng lực và trí tuệ siêu nhiên, đã từng thao túng xã hội loài người từ thời cổ đại. Mục đích của họ vẫn còn là một ẩn số, nhưng họ dường như đang trùm lên thế giới này một sự tối tăm u ám.