Bệnh Viện Tâm Thần

Bệnh Viện Tâm Thần

Stonehearst Asylum

Nội dung phim Bệnh Viện Tâm Thần

Một sinh viên tốt nghiệp Trường Y Harvard đảm nhận một vị trí tại viện tâm thần và nhanh chóng bị ám ảnh bởi một nữ bệnh nhân tâm thần, nhưng anh ta không biết gì về sự thay đổi nhân sự kinh hoàng gần đây.