Barbie: A Fairy Secret

Barbie: A Fairy Secret

Barbie: A Fairy Secret

Nội dung phim Barbie: A Fairy Secret

Khi những nàng tiên xấu xa bắt cóc Ken và bay mất, Barbie và Raquelle phải đến tiên giới Gloss Angeles lấp lánh để cứu cậu.