Adele: Đêm Duy Nhất

Adele: Đêm Duy Nhất

Adele One Night Only

Nội dung phim Adele: Đêm Duy Nhất

Một buổi biểu diễn đặc biệt vào giờ vàng chào đón nghệ sĩ biểu diễn siêu sao trở lại với một buổi biểu diễn đặc biệt bao gồm cơ hội sớm nhất để nghe tài liệu mới đầu tiên của cô ấy sau sáu năm.